ภาพงานเลี้ยงวันเกิด คุณคมสัน มนุญากร จัดเมื่อ 11-8-2012 ที่ผ่านมา และมีการแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14